Valgmuligheder

Forsamlingshusets Bestyrelse

Formand                               Uffe Christiansen
Næstformand                       
Niels Henrik Andersen
Kasserer                                Nicolai Vilstrup
Sekrettær                           
 

Christine Borup Lausen
Medlem                                 Jørgen Winter Nielsen 
Medlem          
                      Klaus Christiansen  
Medlem                                 Svend Aage Fisker

Suppleanter                           Anne Billehøj

                                         Lis Olsen